LEAN PRODUCT MANAGEMENT

Jak rozwijać produkty w oparciu o ekonomię behawioralną i Lean Startup?
Weź udział w warsztatach, które poprowadzi Jeff Gothelf

Zapisz się

Warszawa, 28.05.2019

ENG

LEAN PRODUCT MANAGEMENT

WARSZTATY

Skuteczne zarządzanie produktem jest warunkiem sukcesu na współczesnym dynamicznym rynku. Niestety, nie jest ono powszechne, zwłaszcza w Polsce.
W wielu firmach mówi się, że „nasze produkty odniosą sukces”, ale tylko w nielicznych menedżerowie wdrażają konkretne, sprawdzone praktyki zarządzania produktem, realnie zwiększające korzyści biznesowe – i zadowolenie klientów. Jeff Gothelf pomoże wam dołączyć do tego elitarnego grona. Podczas naszego intensywnego, praktycznego warsztatu dowiesz się jak zostać skutecznym menedżerem produktu, umiejącym korzystać z możliwości jakie dają nowoczesne metody zarządzania produktami.Po warsztacie dzięki znajomości zasad i narzędzi Lean Product Management będziesz umieć:

- definiować precyzyjnie problem biznesowy, który Twój produkt rozwiązuje

- stworzyć i zwalidować jego model biznesowy

- szybko dostarczać produkt weryfikując jednocześnie jego dopasowanie do rynku

- dostarczać wartościowych produktów adresowanych do masowego, globalnego rynku (zarówno B2C jak i B2B).


“Find a group of people who challenge and inspire you, spend a lot of time with them, and it will change your life.”
― Jeff Gothelf

PODCZAS WARSZTATU NAUCZYSZ SIĘ:

 • Używać techniki OKR (Objectives & Key Results) do stawiania celów
 • Zastępować tradycyjne roadmapy produktowe oparte o prognozę funkcjonalności zmiennymi planami rozwoju produktu ułatwiającymi dostosowanie do zmiennych potrzeb biznesowych
 • Przekazywać zespołom problemy do rozwiązania a nie specyfikacje rozwiązań - a więc lepiej korzystać z ich możliwości i wiedzy
 • Zarządzać produktem i zespołem pod kątem rezultatów, a nie ilości pracy czy wygenerowanych funkcji
 • Identyfikować ryzyka i niepotwierdzone założenia
 • Formułować testowalne hipotezy umożliwiające sprawdzanie założeń i rozpoznawanie potrzeb, jak również projektować sprawdzające je testy rynkowe
 • Rozumieć co to naprawdę jest MVP (Minimum Viable Product) i definiować go dla swoich produktów
 • Równoważyć systematyczne rozpoznawanie rynku z systematycznym dostarczaniem produktu (tzw. dual-track Agile)
 • Sprawnie prowadzić rozwój produktu od samego początku - koncepcji - jak i w fazie dojrzałej

Jeff Gothelf

Jeff jest od lat zaangażowany w budowanie produktów, obecnie jako trener
i konsultant wspiera organizacje w tworzeniu kultury i procesów sprzyjających tworzeniu świetnych produktów. Wielką wartością spotkania z Jeffem są przykłady i opowieści z jego szerokiego doświadczenia, które niosą w sobie praktyczne lekcje wyniesione z rzeczywistych sytuacji. Jeff jest współautorem znanej i cenionej książki „Lean UX” oraz wydanej przez wydawnictwo Harvard Business Review Press książki „Sense & Respond”. Jest także współzałożycielem Sense & Respond Press – wydawnictwa specjalizującego się w praktycznych książkach dla aktywnych menedżerów.

Czym jest
LEAN PRODUCT MANAGEMENT?

Lean Product Management jest rozwinięciem tradycyjnego zarządzania tak, by wykorzystać nowoczesne podejścia do zarządzania takie jak Agile, design thinking, Lean Startup, Growth Hacking, ekonomia behawioralna czy szybkie tworzenie modeli biznesowych. Podczas warsztatów Jeff pokaże uczestnikom jak użyć kombinacji tych metod by precyzyjnie określić jaki problem biznesowy rozwiązuje ich produkt, by następnie pokazać jak skupić się na najbardziej obiecujących jego rozwiązaniach. Jeff przekaże też narzędzia umożliwiające określenie, które rozwiązania są właśnie najbardziej obiecujące z pomocą rygorystycznych testów, dzięki czemu zamiast podejmować decyzje intuicyjnie, można wybierać rozwiązania mające realnie największe szanse powodzenia. Warto podkreślić, że omawiane metody wynikają z doświadczeń ostatnich lat – analizy zarówno sukcesów jak i porażek oraz dzielenia się praktykami przez twórców najbardziej popularnych produktów. Dyscyplina ta rozwija się tak szybko, że jak widać wiele z tych rzeczy nie ma jeszcze swoich polskich nazw. Jeff Gothelf jest świetnym przewodnikiem po tym świecie zna go bowiem na bieżąco, z pierwszej ręki, bo praktycznie uczestniczył w tworzeniu wielu znanych produktów i doradzał znanym firmom.

DLA KOGO JEST TEN WARSZTAT?

Warsztat ten jest przeznaczony dla osób bezpośrednio zaangażowanych w rozwój

i zarządzanie produktami, szczególnie tymi, których istotnym elementem jest oprogramowanie.

Szczególnie polecamy je:

- Product Ownerom

- Menedżerom Produktu

- UX Professionals

- Szefom (CEOs, CIOs) firm tworzących i sprzedających oprogramowanie lub produkty, w których duże znaczenie ma oprogramowanie

- Konsultantom i Agile Coachom.

KIEDY?

28.05.2019

Warszawa,
Zebra Tower
Mokotowska 1

GDZIE?

Cena obejmuje:

 • 1 dzień intensywnych ćwiczeń
 • materiały drukowane
 • lunch, kawę, herbatę, napoje i ciasteczka w ciągu dnia
 • dyplom potwierdzający uczestnictwo w warsztacie
 • egzemplarz książki "Sense & Respond"

AGENDA

INFORMACJE

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

CENA I ZAPISY
*LAST MINUTE OBOWIĄZUJE JESZCZE TYLKO

EARLY BIRD

REGULAR

LAST MINUTE

2800 PLN

3200 PLN

4000 PLN

Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć do nich podatek VAT w wysokości 23%.
Zastrzegamy prawo do zmiany cen w przypadku zmian sytuacji ekonomicznej. Zmiany takie nie dotyczą już opłaconych rezerwacji.
Miejsce uważamy za zarezerwowane z chwilą otrzymania podpisanego formularza zamówienia.

Liczba miejsc jest ograniczona, w związku z czym decyduje kolejność kolejność zapisów.

Rezygnacja możliwa jest do trzech tygodni przed datą warsztatu. Po tej dacie rezygnacje nie są możliwe, można jednak zmienić osoby mające wziąć udział w warsztacie przy zachowaniu liczby wykupionych rezerwacji. Zwrot pełnej wpłaconej kwoty nastąpi także gdyby szkolenie musiało zostać odwołane.W przypadku osób prywatnych wymagana jest płatność przed datą warsztatu.


 • 9:00 Start
 • Metryki – w tym jedna najważniejsza metryka i Pirate Metrics
 • Planowanie, Dostarczanie, Walidacja produktów
 • Precyzyjne określenia problemów biznesowych
 • Stawianie celów z użyciem OKR (Objectives & Key Results)
 • Definiowanie ryzyk i założeń
 • Przejrzyste zapisywanie hipotez produktowych
 • Korzystanie z podejścia dual-track Agile
 • Definiowanie i korzystanie z MVP (Minimum Viable Products)
 • Metoda Customer Development – dlaczego jest ważna i jak jej dobrze używać
 • Scrum, Agile – Product Owner a zarządzanie produktem
 • Budowanie skutecznych zespołów produktowych
 • Rola UX i designu w zarządzaniu produktem
 • Podsumowanie warsztatu
 • 17:00 Koniec
ZAPISZ SIĘ

JĘZYK?

angielski

Możesz także zapisać się przez naszą stronę.

(Rozwiązanie polecane przy płatności przelewem i zapisach grup - zniżki)

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Organizator

freepik.com/starline